Återbetalningspolicy

Återvänd eller byt

Dina köp har en 14-dagars utbytesrätt och retur enligt konsumentskyddslagen för oöppnade, oanvända och säljbara produkter. Enligt lagen omfattar undantag t.ex. skräddarsydda produkter och hygienprodukter. 
Om du vill återlämna ditt köp eller en del av det tar du paketet till Posti eller Matkahuoltos kundtjänst. En leveransavgift tas ut för returen enligt leverantörens aktuella prislista. Förvara ett kundkontaktkort för spårning av paket. Vi kommer att meddela dig via e-post om alla kundreturer vi har fått. Om du inte har mottagit ett bekräftelse inom en vecka efter återvändandet, vänligen kontakta vår kundservice via e-postinformation (at) aitoteekki.fi.

Avskrivningsprodukter har ingen returrätt eller utbyte. Observera att bortskaffningsprodukter kan ha kortare hållbarhetstid, skadad förpackning eller liknande. Om produkten i fråga ingår i ett avskrivningsparti anges orsaken till avskrivningen eller en exceptionell datumstämpel i produktinformationen. 

Om leveransen är skadad vid leveransen ska du inte lösa in paketet. Gör en skriftlig rapport om skador på Postis personal omedelbart.

Om du får en annan produkt än den du beställde, vänligen kontakta vår kundtjänst via e-postinformation (at) aitoteekki.fi. Bifoga också en bild till e-postmeddelandet. om du vill avbryta köpet eller leverera en ersättande produkt

OBS! Ett paket som inte kan hämtas är inte en kundåtergång:Natural Line Oy / AITOteekki förbehåller sig rätten att debitera kostnaderna för att returnera paketet, leveransavgiften och de faktiska hanteringskostnaderna, minst 15 euro, inklusive moms.